Mi hijo es el mejor, y además es mi hijo

Sense el suport dels pares, molts joves no farien esport. A més, la influència que tenen sobre els seus fills és determinant, i la seva actuació és clau. No n'hi ha prou amb transportar als nens i pagar les despeses. És important que s'involucrin i col·laborin com a «pares d'alt rendiment», assumint les seves funcions i respectant les dels demés, sumant perquè l'esport resulti beneficiós i no perjudicial.

About the Book

Manual de capçalera per pares d’esportistes joves que també es recomana a entrenadors, directius, àrbitres, psicòlegs i altres amb responsabilitats a l’esport de base. Amb certa freqüència, sabem de pares d’esportistes joves que insulten als àrbitres, interfereixen en les funcions de l’entrenador i pressionen als seus fills; pares obsessionats amb l’èxit del seu fill que perden els papers i treuen l’esport del context que li correspon. Els casos extrems que fan més soroll són una minoria, però molts altres pares, tot i els seus bons propòsits, fiquen la pota per manca d’informació sobre l’esport, els esportistes i el paper que a ells els correspondria tenir; i encara més si no tenen habilitats per controlar la seva motivació, les seves emocions i el seu comportament. Sense el suport dels pares, molts joves no farien esport. A més, la influència que tenen sobre els seus fills és determinant, motiu pel qual la seva actuació és clau. No és suficient amb transportar als nens i pagar les despeses. És important que s’involucrin i col·laborin com a «pares d’alt rendiment», assumint les seves funcions i respectant les dels altres, sumant per tal que l’esport resulti beneficiós i no perjudicial. La intenció d’aquest llibre, distès i molt pràctic, és ajudar als pares a comprendre millor l’esport dels seus fills, als propos nens, als entrenadors i a ells mateixos, amb el propòsit d’optimitzar el seu funcionament com a pares d’esportistes. També, que els entrenadors, directius, psicòlegs i altres responsables comprenguin als pares i els ajudin a dur a terme la seva tasca. Aconseguir que els nens i els adolescents es beneficiïn del seu pas per l’esport és un objectiu ambiciós que serà més assolible si es treballa bé en equip. I els pares també juguen en aquest equip.

Details
Author:
Genre: Psicologia
Publisher: Dykinson
Publication Year: 2015
ISBN: 9788490853962
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."