Junta Directiva

Càrrec Nom i cognoms
President Oriol Entrena i Duran
Vicepresident 1r Andreu Lladó i Gratacòs
Vicepresident 2n Marcel Roca i Méndez
Tresorer Ferran Raventós i Pascasi
Secretari Pol Amigó i Mustarós
Vocal Artur Grau i Giró
Vocal Xavier Mayola i Piera