Objectius

Els següents objectius estan recollits als estatuts de l’Associació:

  • Fomentar i facilitar eines de formació als entrenadors/es de basquetbol.
  • Fomentar, a Badalona, la pràctica del basquetbol entre els infants i els joves.
  • Donar els recursos i la orientació que estiguin a l’abast de l’Associació, per millorar professionalment a l’entrenador/a dins del seu àmbit d’actuació.
  • Generar propostes per donar solució als problemes i dificultats amb les que es troben els coordinadors/es i entrenadors/es d’escoles i clubs de basquetbol per portar a terme la seva tasca.
  • Ser una associació que treballa de la mà amb el BBB (Badalona Bàsquet Base), que representa a tots els Clubs de la ciutat.
  • Representar als entrenadors/es de Badalona davant de les institucions.