Afilia’t

Dades personals

Dades de contacte

Dades esportives

RGPD

Les seves dades personals seran incorporades a un fitxer responsabilitat de l'Associació Badalonina d'Entrenadors de Bàsquet (ABEB) amb l'objectiu de gestionar la seva alta a l'associació i enviar-li informació per correu postal, electrònic i SMS, de temes relacionats amb el món de l'esport. Igualment, vostè autoritza que les seves dades puguin ser utilitzades per l'Associació Badalonina d'Entrenadors de Bàsquet per tal de gestionar-li ofertes de feina o cursets de formació. Els associats podran exercir gratuïtament els drets d'accés o informació, rectificació i cancel·lació de les seves dades en termes especificats a la Ley Orgánica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, conforme procediment legal establert. Aquests drets, igualment com la petició de baixa de l'Associació, podran ser exercits mitjançant una comunicació per escrit, degudament signada, acompanyada de fotocòpia del DNI a l'ABEB, a la direcció c/Alfons XII, núm. 28, 4t 2a, 08912 de Badalona. Per la cancel·lació de les comunicacions electròniques, dirigeixi un correu electrònic a abeb@abeb.cat amb l'assumpte Baixa. D'altra banda, l'acceptació d'aquestes normes suposa la cessió dels drets d'imatge de l'associat durant les activitats organitzades per l'ABEB, així com s'autoritza a l'anomenada associació a utilitzar-los posteriorment en publicacions i mitjans de comunicació i audiovisuals propis.