Liderar equipos comprometidos

La major part dels conflictes que surgeixen en un equip tenen el seu orígen en el fet que tots els seus integrants no tenen un nivell de compromís equivalent: no s'esforcen igual, no es sacrifiquen de la mateixa manera i no es juguen el mateix en l'activitat col·lectiva que desenvolupen junts.

About the Book

La major part dels conflictes que surgeixen en un equip tenen el seu orígen en el fet que tots els seus integrants no tenen un nivell de compromís equivalent: no s’esforcen igual, no es sacrifiquen de la mateixa manera i no es juguen el mateix en l’activitat col·lectiva que desenvolupen junts. Sovint passa que uns quants passen de tot, altres es limiten a cumplir i uns altres s’hi deixen la pell. Al llibre Liderar equipos comprometidos trobaràs diferents estratègies per igualar el nivell d’implicació dels components d’un col·lectiu:

  • Consensuar el nivell de compromís entre els integrants del col·lectiu, una vegada s’exposin els objectius i es quantifiquin els seus preus corresponents (en esforç, sacrifici i assumint-ne les conseqüències), i consensuar l’objectiu al que es vol aspirar.
  • Agrupar en funció del nivell de compromís que els membres de l’equip estan disposats a oferir per arribar a un objectiu.
  • Contagiar el nivell de compromís a la resta del grup: quan el crack de l’equip s’hi deixa la pell, la resta es posa les piles.

«Tots gallines o tots porcs», aquest seria el títol que l’autor no es va atrevir a posar a aquesta obra.

Details
Author:
Genre: Psicologia
Publisher: Plataforma
Publication Year: 2017
ISBN: 9788416820801
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."