Didáctica del baloncesto

Tot professional dedicat a l'ensenyament del bàsquet, trobarà en aquest llibre una guia de referència per a l'estudi i posada en pràctica d'un mètode de treball eficaç que afavoreix la interacció jugador-entrenador, professor-alumne.

About the Book

Tot professional dedicat a l’ensenyament del bàsquet, trobarà en aquest llibre una guia de referència per a l’estudi i posada en pràctica d’un mètode de treball eficaç que afavoreix la interacció jugador-entrenador, professor-alumne.

Aquest manual s’estructura en 16 temes i, a més, 5 aplicacions didàctiques d’aquests. Es desenvolupen les habilitats específiques –llançament a cistella, passes, bot, defensa, blocs, defenses en zona, etc. – i a través de les aplicacions didàctiques es presenten diverses propostes per l’aprenentatge de les mateixes. Així, des d’una perspectiva constructivista, s’inicien les propostes d’activitats per algo que els jugadors ja saben fer, però que simultàniament representa algun tipus de repte pel que aprèn.

L’Antonio Montero Seoane ha desenvolupat aquest llibre per l’ensenyament i didàctica del bàsquet després de 15 anys com a professor a l’INEF de Galícia.

Details
Author:
Genre: Metodologia i didàctica
Publisher: Paidotribo
Publication Year: 2010
ISBN: 9788480191937
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."