Badalona és coneguda com la ciutat bressol del basquetbol. Ens recolza un historial de grans equips, jugadors i entrenadors. Dins del nostre territori trobem molts Clubs i entitats que treballen amb molt d’esforç dia a dia per fomentar el bàsquet. Però considerem que cal potenciar les iniciatives i propostes formatives per als entrenadors més enllà de les que cada Club organitza internament. Veiem la necessitat de fomentar la formació i millora dels entrenadors com a identitat de la ciutat, units per fer que el nivell i el grau de satisfacció dels jugadors i equips creixi.

Per aquest motiu neix l’ABEB, una associació sense ànim de lucre amb la voluntat de ser una eina gratuïta d’ajuda per a entrenadors i Clubs de la ciutat.

L’ABEB som tots els entrenadors que treballem dia a dia per millorar als nostres jugadors i equips. Som la unió de totes les forces, il·lusions i motivacions que es generen més enllà de les edats, el lloc o els colors.

Creiem que la millora de l’entrenador va lligada a la futura millora d’un jugador, per tant, l’aposta per la formació és clara. Volem que l’entrenador de Badalona sigui una marca d’identitat reconeguda, valorada i buscada. I per aconseguir-ho hem d’afavorir la creació de recursos per generar la sinergia que mogui el motor del bàsquet a Badalona.

Els fins de l’associació són:

  • Representar als entrenadors de Badalona davant de les institucions.
  • Fomentar activitats que facilitin la formació d’entrenadors de basquetbol.
  • Fomentar a Badalona la pràctica del basquetbol entre els infants i els joves.
  • Ser una associació que treballa de la mà amb el BBB (Badalona Bàsquet Base), que representa a tots els Clubs de la ciutat.
  • Donar els recursos i l’orientació, que estiguin a l’abast de l’Associació, per millorar professionalment a l’entrenador dins del seu àmbit d’actuació.
  • Generar propostes per donar solució als problemes i dificultats amb les que es troben els coordinadors i entrenadors de escoles i clubs de basquetbol per portar a terme la seva tasca.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

  • Cínics per als entrenadors de basquetbol de Badalona.
  • Formacions relacionades amb el basquetbol per als entrenadors de Badalona
  • Organitzar trobades o reunions entre entrenadors i coordinadors de basquetbol de les entitats de la ciutat per poder tractar els temes que més preocupen a aquests professionals per portar a terme la seva tasca. D’aquí sortiran propostes que la nostra Associació treballarà per portar a terme.
  • Organització d’esdeveniments relacionats amb el basquetbol amb l’objectiu de fomentar aquest esport entre els infants i joves.